Previous Next Play Pause
Studniówka 2018 Studniówka 2018
Fundacja Tara Schronisko dla Koni Fundacja Tara Schronisko dla Koni
Tłusty czwartek i stypendia na ferie Tłusty czwartek i stypendia na ferie
Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości Uroczystość związana z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
Życzenia Życzenia

Liceum Ogólnokształcące

lozsm (14)
lozsm (30)
lozsm (15)
lozsm (31)
lozsm (25)
lozsm (32)
lozsm (24)
lozsm (1)
lozsm (4)
lozsm (8)
lozsm (16)
lozsm (13)
lozsm (11)
lozsm (3)
lozsm (5)
lozsm (17)
lozsm (19)
lozsm (22)
lozsm (33)
lozsm (27)
lozsm (10)
lozsm (20)
lozsm (29)
lozsm (2)
lozsm (7)
lozsm (12)
lozsm (28)
lozsm (9)
lozsm (21)
lozsm (18)
lozsm (23)
lozsm (26)
lozsm (6)
Previous Next Play Pause

Liceum Ogólnokształcące "Menedżer" -  nauka trwa 3 lata, uczniowie mogą wybrać zajęcia dodatkowe o profilu:

 1. policyjnym
 2. wojskowym
 3. dziennikarskim
 4. strażackim

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez  Starostę Świeckiego Decyzją Nr 4322.1.2011 z dnia 24.08.2011r..

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące

Podbudowa programowa: gimnazjum

Warunki przyjęcia:

wypełnić podanie i kwestionariusz (druki w sekretariacie)

 1. podpisać umowę o naukę (podpisuje rodzic lub opiekun prawny)
 2. uiścić wpisowe
 3. dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. dostarczyć 4 zdjęcia
 5. odbyć rozmowę kwalifikacyjną

Uczniowie korzystają:

- z internetu (stały dostęp)
- z nauki prowadzonej nowoczesnymi środkami (komputer, internet, rzutnik mutimedialny)
- z biblioteki
- z bezpłatnego basenu
- z siłowni
- z wyjazdów do teatru
- ze stypendium
- z ubezpieczeń, których koszt ponosi szkoła  w całym okresie 
- z dopłat do wycieczek
- z pracowni komputerowych

Nauka trwa trzy lata i obejmuje następujące przedmioty:

Język polski

 1. Język angielski
 2. Język niemiecki
 3. Wiedza o kulturze
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Podstawy przedsiębiorczości
 7. Geografia
 8. Biologia
 9. Chemia
 10. Fizyka
 11. Matematyka
 12. Informatyka
 13. Wychowanie fizyczne
 14. Edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Godzina wychowawcza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym i uzupełniającym (do wyboru) oraz  przedmioty dodatkowe z wybranego profilu

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.